สถิติหวย

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

 1. สถิติหวยวันศุกร์เลขท้าย 2 ตัวล่าง
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  65
 • 1
  0410141629333839475658616870757982838995
 1. สถิติหวยวันศุกร์เลขท้ายรางวัลที่ 1 (2 ตัวบน)
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  031517
 • 1
  05182425344250515971747576879396
 1. สถิติหวยวันศุกร์เลขท้าย 3 ตัว
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  379
 • 1
  002021045140195197205206230233248250257264278373425432449478489542563578580589593595601631650723740748830837855870876927948980
 1. สถิติหวยวันศุกร์เลขท้ายรางวัลที่1 (3 ตัวบน)
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 1
  005051093117134142171196224375415417476559618650703725774787903915
 1. สถิติหวยวันศุกร์เลขหน้า 3 ตัว
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  007626912
 • 1
  004013058064132137143149174189242285287303310318323345361388391411464471522540553643679720738779806870878930971999