สถิติหวย

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

 1. สถิติหวยวันศุกร์เลขท้าย 2 ตัวล่าง
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  65
 • 1
  04101416293033383947565861687075798283899195
 1. สถิติหวยวันศุกร์เลขท้ายรางวัลที่ 1 (2 ตัวบน)
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  031517
 • 1
  051824253442505159717274757678879396
 1. สถิติหวยวันศุกร์เลขท้าย 3 ตัว
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  379
 • 1
  002021045140195197202205206230233248250257264278291373425432449478489542563578580589593595601631650692723740748830837855870874876927948980
 1. สถิติหวยวันศุกร์เลขท้ายรางวัลที่1 (3 ตัวบน)
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 1
  005051093117134142171196224375415417476478559618650703725774787872903915
 1. สถิติหวยวันศุกร์เลขหน้า 3 ตัว
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  007626912
 • 1
  004013058064132137143149174189242285287303310318323345361388391411464471519521522540553596628643679720738779806870878930971999
X