สถิติหวย

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

 1. สถิติหวยวันศุกร์เลขท้าย 2 ตัวล่าง
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  7991
 • 1
  0410141629303839435658616568707582838995
 1. สถิติหวยวันศุกร์เลขท้ายรางวัลที่ 1 (2 ตัวบน)
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 3
  03
 • 2
  1517
 • 1
  1825345051597172747576788793959697
 1. สถิติหวยวันศุกร์เลขท้าย 3 ตัว
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  379
 • 1
  002021045092140197202205206230233248250264280291375382425432449478489542563578580587589593595631650692703723748830837855870874876927948980
 1. สถิติหวยวันศุกร์เลขท้ายรางวัลที่1 (3 ตัวบน)
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 1
  051093097117134171196375395415417476478559603618650703725774787872903915
 1. สถิติหวยวันศุกร์เลขหน้า 3 ตัว
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  007912
 • 1
  004013055056058064132137143149174189242265285287310318323330361388391411464471519521522540553596628643720738779806870900930971975999