สถิติหวย

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่
 1. สถิติหวยวันศุกร์เลขท้าย 2 ตัวล่าง
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  65
 • 1
  041016293335383942464753566870798283899295
 1. สถิติหวยวันศุกร์เลขท้ายรางวัลที่ 1 (2 ตัวบน)
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  1550
 • 1
  03051217182024253442515960717475768687
 1. สถิติหวยวันศุกร์เลขท้าย 3 ตัว
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  379
 • 1
  021043045140160173195197199205206230233248257264278285302373449477478489563578580589595601650716723740748769830837852870876927948980
 1. สถิติหวยวันศุกร์เลขท้ายรางวัลที่1 (3 ตัวบน)
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  650
 • 1
  005051117134142171224286375415460476559618712720725774787903915
 1. สถิติหวยวันศุกร์เลขหน้า 3 ตัว
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  626
 • 1
  004007013058064132137143149169174189285303304310318323345361366388390391464471493546553583596609643679720738779806870878890912930999