สถิติหวย

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

 1. สถิติหวยวันศุกร์เลขท้าย 2 ตัวล่าง
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  65
 • 1
  0410162933353839424647535661687075798283899295
 1. สถิติหวยวันศุกร์เลขท้ายรางวัลที่ 1 (2 ตัวบน)
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  03151750
 • 1
  0512182024253442515960717475768687
 1. สถิติหวยวันศุกร์เลขท้าย 3 ตัว
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  379
 • 1
  002021043045140160173195197199205206230233248257264278285302373432449477478489542563578580589595601631650716723740748769830837852870876927948980
 1. สถิติหวยวันศุกร์เลขท้ายรางวัลที่1 (3 ตัวบน)
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  650
 • 1
  005051117134142171224286375415417460476559618703712720725774787903915
 1. สถิติหวยวันศุกร์เลขหน้า 3 ตัว
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  626
 • 1
  004007013058064132137143149169174189242285287303304310318323345361366388390391464471493540546553583596609643679720738779806870878890912930971999