สถิติหวย

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

 1. สถิติหวยวันศุกร์เลขท้าย 2 ตัวล่าง
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  65
 • 1
  041014162930333538394246475356586168707579828389919295
 1. สถิติหวยวันศุกร์เลขท้ายรางวัลที่ 1 (2 ตัวบน)
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  03151750
 • 1
  051218202425344251596071727475767886879396
 1. สถิติหวยวันศุกร์เลขท้าย 3 ตัว
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  379
 • 1
  002021043045140160173195197199202205206230233248250257264278285291302373425432449477478489542563578580589593595601631650692716723740748769830837852855870874876927948980
 1. สถิติหวยวันศุกร์เลขท้ายรางวัลที่1 (3 ตัวบน)
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  650
 • 1
  005051093117134142171196224286375415417460476478559618703712720725774787872903915
 1. สถิติหวยวันศุกร์เลขหน้า 3 ตัว
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  007596626912
 • 1
  004013058064132137143149169174189242285287303304310318323345361366388390391411464471493519521522540546553583609628643679720738779806870878890930971999
X