สถิติหวย

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

 1. สถิติหวยวันเสาร์เลขท้าย 2 ตัวล่าง
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 3
  46
 • 2
  26
 • 1
  0616223238505356586467718089929899
 1. สถิติหวยวันเสาร์เลขท้ายรางวัลที่ 1 (2 ตัวบน)
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  05
 • 1
  0710121923242728313440436061697285919596
 1. สถิติหวยวันเสาร์เลขท้าย 3 ตัว
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  194290
 • 1
  005057061085097132154191202215278279295340344364375388413491500504508560561578612688698709798809868877879927938947953988
 1. สถิติหวยวันเสาร์เลขท้ายรางวัลที่1 (3 ตัวบน)
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 1
  095131143223227234360372391405461510596605628669785812824840907919
 1. สถิติหวยวันเสาร์เลขหน้า 3 ตัว
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 1
  020037045057111148159164172206226259281285289307373430432464489495507512552575589602616640647699713834836859867881883910914931964996