สถิติหวย

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

 1. สถิติหวยวันเสาร์เลขท้าย 2 ตัวล่าง
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  2646
 • 1
  062232333850535556586467718087899298
 1. สถิติหวยวันเสาร์เลขท้ายรางวัลที่ 1 (2 ตัวบน)
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 1
  02050910192324272831344043606164697285919596
 1. สถิติหวยวันเสาร์เลขท้าย 3 ตัว
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  194
 • 1
  005017061085097132154158191202215278279290295340364375388413458500504507508523560561578612688709798809868877879925927938953988
 1. สถิติหวยวันเสาร์เลขท้ายรางวัลที่1 (3 ตัวบน)
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 1
  095102131143223227234360372391405461510596609628669764785824840919
 1. สถิติหวยวันเสาร์เลขหน้า 3 ตัว
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  552
 • 1
  008020045057148159164172194206226228259280285289307373430432464489495507512575589602616640647713734834836859881883910931964996