สถิติหวย

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

 1. สถิติหวยวันเสาร์เลขท้าย 2 ตัวล่าง
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 3
  46
 • 2
  26
 • 1
  0616223233385053555658646771808789929899
 1. สถิติหวยวันเสาร์เลขท้ายรางวัลที่ 1 (2 ตัวบน)
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  05
 • 1
  0207091012192324272831344043606164697285919596
 1. สถิติหวยวันเสาร์เลขท้าย 3 ตัว
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  194290
 • 1
  005017057061085097132154158191202215278279295340344364375388413458491500504507508523560561578612688698709798809868877879925927938947953988
 1. สถิติหวยวันเสาร์เลขท้ายรางวัลที่1 (3 ตัวบน)
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 1
  095102131143223227234360372391405461510596605609628669764785812824840907919
 1. สถิติหวยวันเสาร์เลขหน้า 3 ตัว
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  552
 • 1
  008020037045057111148159164172194206226228259280281285289307373430432464489495507512575589602616640647699713734834836859867881883910914931964996