สถิติหวย

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

 1. สถิติหวยวันเสาร์เลขท้าย 2 ตัวล่าง
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 3
  46
 • 2
  2689
 • 1
  06162232384250535658646771788085929899
 1. สถิติหวยวันเสาร์เลขท้ายรางวัลที่ 1 (2 ตัวบน)
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  05
 • 1
  071012192324262728313440434457606169728591939596
 1. สถิติหวยวันเสาร์เลขท้าย 3 ตัว
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  194290
 • 1
  005057061085097132154191202215278279295329340344364375388413421456491500504508560561578584612688698709734794798809868877879882927938947953964988
 1. สถิติหวยวันเสาร์เลขท้ายรางวัลที่1 (3 ตัวบน)
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 1
  095131143223227234360372391405461510544593596605626628669757785812824840907919
 1. สถิติหวยวันเสาร์เลขหน้า 3 ตัว
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 1
  020037045057058111148159164172194206226259281285289307364373410430432464489495507509512552571575589600602616640647648699713834836859867881883910914931964996