สถิติหวย

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

 1. สถิติหวยวันเสาร์เลขท้าย 2 ตัวล่าง
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 3
  46
 • 2
  2689
 • 1
  06162232333842505355565864677178808587929899
 1. สถิติหวยวันเสาร์เลขท้ายรางวัลที่ 1 (2 ตัวบน)
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  05
 • 1
  020709101219232426272831344043445760616469728591939596
 1. สถิติหวยวันเสาร์เลขท้าย 3 ตัว
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  194290
 • 1
  005017057061085097132154158191202215278279295329340344364375388413421456458491500504507508523560561578584612688698709734794798809868877879882925927938947953964988
 1. สถิติหวยวันเสาร์เลขท้ายรางวัลที่1 (3 ตัวบน)
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 1
  095102131143223227234360372391405461510544593596605609626628669757764785812824840907919
 1. สถิติหวยวันเสาร์เลขหน้า 3 ตัว
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  194552
 • 1
  008020037045057058111148159164172206226228259280281285289307364373410430432464489495507509512571575589600602616640647648699713734834836859867881883910914931964996