สถิติหวย

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

 1. สถิติหวยวันอาทิตย์เลขท้าย 2 ตัวล่าง
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  15406298
 • 1
  02141820295052697179818385878894
 1. สถิติหวยวันอาทิตย์เลขท้ายรางวัลที่ 1 (2 ตัวบน)
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  06
 • 1
  03041114222327293038475560616467717273798795
 1. สถิติหวยวันอาทิตย์เลขท้าย 3 ตัว
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  297780
 • 1
  004013030032062066127129155210217241245274276364369390439457462498551566587597606638701733743785786797799800807823878884918924952970
 1. สถิติหวยวันอาทิตย์เลขท้ายรางวัลที่1 (3 ตัวบน)
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
 • 1
  055073106261272327371395403404522530564579623714729760787811867906938947
 1. สถิติหวยวันอาทิตย์เลขหน้า 3 ตัว
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  031261
 • 1
  018037103131154158210294306307323328367384429480515532539584598611614615617625653670678692712726766787835843847884885901913948952973