สถิติหวย

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

 1. สถิติหวยวันพฤหัสบดีเลขท้าย 2 ตัวล่าง
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  14588392
 • 1
  050809102529313653575961626571737779809098
 1. สถิติหวยวันพฤหัสบดีเลขท้ายรางวัลที่ 1 (2 ตัวบน)
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 3
  17
 • 2
  1635
 • 1
  05060724263032405363686970727379848690919397
 1. สถิติหวยวันพฤหัสบดีเลขท้าย 3 ตัว
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 1
  007018046106110127148181210228321355374375377379386393409414419421450476477494509511519522523544547562577581591592595604628630660669682694699749778795815816828881941953961971
 1. สถิติหวยวันพฤหัสบดีเลขท้ายรางวัลที่1 (3 ตัวบน)
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 1
  006068069079116117235270272286324332391417517526597630684805807816840853863873893935990
 1. สถิติหวยวันพฤหัสบดีเลขหน้า 3 ตัว
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  412
 • 1
  000043073085097106121128135170195206218251283285298324334335340346384420464476510513533549576591594609629644664669670681725755757786794800804817831873918947949961979983
X