สถิติหวย

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

 1. สถิติหวยวันอังคารเลขท้าย 2 ตัวล่าง
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 1
  0719212325303536394245475357596465707984939899
 1. สถิติหวยวันอังคารเลขท้ายรางวัลที่ 1 (2 ตัวบน)
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 3
  19
 • 2
  0397
 • 1
  05060815223136565761677283919498
 1. สถิติหวยวันอังคารเลขท้าย 3 ตัว
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 1
  057154187192200212234245256269284342343396421485490509516564565603606618625691693723731773787797817834836844849876922923957966968978984989
 1. สถิติหวยวันอังคารเลขท้ายรางวัลที่1 (3 ตัวบน)
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  519
 • 1
  019106157197308331336422515583598603656761891903905967972994997
 1. สถิติหวยวันอังคารเลขหน้า 3 ตัว
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  061392
 • 1
  008011036093186193236271300318331386389396443471500511512573620636648663678722725727729739776780834839861876882902920930942949