สถิติหวย

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

 1. สถิติหวยวันพุธเลขท้าย 2 ตัวล่าง
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  7885
 • 1
  020315171920374250555764677079828392
 1. สถิติหวยวันพุธเลขท้ายรางวัลที่ 1 (2 ตัวบน)
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  58
 • 1
  0203112326282931385253616467727582838996
 1. สถิติหวยวันพุธเลขท้าย 3 ตัว
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  485
 • 1
  036047052072094101123132157213225236253307321397401426447458506517549577598602623628652664668726737742748788853924945973984989
 1. สถิติหวยวันพุธเลขท้ายรางวัลที่1 (3 ตัวบน)
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  258
 • 1
  038083196303411431453475564602628629652672726782789823861867
 1. สถิติหวยวันพุธเลขหน้า 3 ตัว
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  302739
 • 1
  007054066095115127130165181220255278336349357362377425431450527532560577624625679722740789799804807817828832903919980985