สถิติหวย

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

 1. สถิติหวยวันพุธเลขท้าย 2 ตัวล่าง
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 1
  0203151719205055576163646770787982838592
 1. สถิติหวยวันพุธเลขท้ายรางวัลที่ 1 (2 ตัวบน)
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  58
 • 1
  020311232829385152616467757982838996
 1. สถิติหวยวันพุธเลขท้าย 3 ตัว
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 1
  019047072094101123132157196213225236307321349397401447458485506517549598602623635652664668726737742748788853924973984989
 1. สถิติหวยวันพุธเลขท้ายรางวัลที่1 (3 ตัวบน)
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  258
 • 1
  038083196303411475564602628629652782789823861867951979
 1. สถิติหวยวันพุธเลขหน้า 3 ตัว
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  739
 • 1
  007054095127130181220255278302335336349357362377429431527532577624625679722740789799804817828832903913919931980985
X