สถิติหวย

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

 1. สถิติหวยวันพุธเลขท้าย 2 ตัวล่าง
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  7885
 • 1
  020314151719203237424450576470798283
 1. สถิติหวยวันพุธเลขท้ายรางวัลที่ 1 (2 ตัวบน)
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  5883
 • 1
  020318232526282931385361646772758996
 1. สถิติหวยวันพุธเลขท้าย 3 ตัว
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  485973
 • 1
  004036047052072094123132157213225236253307321397401426447458506517549558570577598602623628652668726788853880924937945989
 1. สถิติหวยวันพุธเลขท้ายรางวัลที่1 (3 ตัวบน)
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  258
 • 1
  038083196303383431453475564602628629672726789823825861867918
 1. สถิติหวยวันพุธเลขหน้า 3 ตัว
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  302
 • 1
  007040054066095111115127130165220255278336349357362377425450527532560624625679682722739740775799804807817828832855877903980985
X