สถิติหวย

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

 1. สถิติหวยวันพุธเลขท้าย 2 ตัวล่าง
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  7885
 • 1
  020314151719203237424450555764677079828392
 1. สถิติหวยวันพุธเลขท้ายรางวัลที่ 1 (2 ตัวบน)
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  5883
 • 1
  020311182325262829313852536164677275828996
 1. สถิติหวยวันพุธเลขท้าย 3 ตัว
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  485973
 • 1
  004036047052072094101123132157213225236253307321397401426447458506517549558570577598602623628652664668726737742748788853880924937945984989
 1. สถิติหวยวันพุธเลขท้ายรางวัลที่1 (3 ตัวบน)
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  258
 • 1
  038083196303383411431453475564602628629652672726782789823825861867918
 1. สถิติหวยวันพุธเลขหน้า 3 ตัว
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  302739
 • 1
  007040054066095111115127130165181220255278336349357362377425431450527532560577624625679682722740775789799804807817828832855877903919980985