สถิติหวย

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

 1. สถิติหวยวันพุธเลขท้าย 2 ตัวล่าง
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  7885
 • 1
  0203151719203742505557616364677079828392
 1. สถิติหวยวันพุธเลขท้ายรางวัลที่ 1 (2 ตัวบน)
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  58
 • 1
  02031123262829313851525361646772757982838996
 1. สถิติหวยวันพุธเลขท้าย 3 ตัว
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  485
 • 1
  019036047052072094101123132157196213225236253307321349397401426447458506517549577598602623628635652664668726737742748788853924945973984989
 1. สถิติหวยวันพุธเลขท้ายรางวัลที่1 (3 ตัวบน)
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  258
 • 1
  038083196303411431453475564602628629652672726782789823861867951979
 1. สถิติหวยวันพุธเลขหน้า 3 ตัว
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  302739
 • 1
  007054066095115127130165181220255278335336349357362377425429431450527532560577624625679722740789799804807817828832903913919931980985