สถิติหวย

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

 1. สถิติหวยธันวาคมเลขท้าย 2 ตัวล่าง
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  8189
 • 1
  0208141933365862677082838485919798
 1. สถิติหวยธันวาคมเลขท้ายรางวัลที่ 1 (2 ตัวบน)
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  0596
 • 1
  0322242834354041445758646768939497
 1. สถิติหวยธันวาคมเลขท้าย 3 ตัว
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  250
 • 1
  013072092140257280290297321369401409419421425456457476485504517522547555561584593601665701834855882884924938953964984988
 1. สถิติหวยธันวาคมเลขท้ายรางวัลที่1 (3 ตัวบน)
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 1
  005068093097196234235258303522541544564596628757805840867924994
 1. สถิติหวยธันวาคมเลขหน้า 3 ตัว
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 1
  007031043045055058093097116138170261265303307336373377382410411480495522591600616617626629648739740776786804828836912913948979
X