สถิติหวย

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

 1. สถิติหวยธันวาคมเลขท้าย 2 ตัวล่าง
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  81
 • 1
  02081419333536465862677077828384899798
 1. สถิติหวยธันวาคมเลขท้ายรางวัลที่ 1 (2 ตัวบน)
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  0596
 • 1
  0312222428343540415864676869869394
 1. สถิติหวยธันวาคมเลขท้าย 3 ตัว
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  250
 • 1
  013072140148199257290297321369401409419421425450457476477485504517522547555561593601665701716769834855884924938953984988
 1. สถิติหวยธันวาคมเลขท้ายรางวัลที่1 (3 ตัวบน)
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 1
  005068069093196234235258286303522541564596628712805840867924994
 1. สถิติหวยธันวาคมเลขหน้า 3 ตัว
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 1
  007031043045093097116138170261303304307336366373377382411480495513522591596616617626629739740776786804828836873890912913948979