สถิติหวย

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

 1. สถิติหวยมิถุนายนเลขท้าย 2 ตัวล่าง
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  46
 • 1
  02091417242930314245476164799295
 1. สถิติหวยมิถุนายนเลขท้ายรางวัลที่ 1 (2 ตัวบน)
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 3
  72
 • 2
  6167
 • 1
  0407161725303142559396
 1. สถิติหวยมิถุนายนเลขท้าย 3 ตัว
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  447
 • 1
  106127132202213215228248321373386421426560562565581582625650652668723734740749800868874880881937971978
 1. สถิติหวยมิถุนายนเลขท้ายรางวัลที่1 (3 ตัวบน)
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 1
  055117131142196272461504567593630807816825861872967972
 1. สถิติหวยมิถุนายนเลขหน้า 3 ตัว
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 1
  000007016054111121193194218251264285310364428432489507519549553589620625626628679681713775804817876878882884