สถิติหวย

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

 1. สถิติหวย พ.ศ. 2565 - 2565เลขท้าย 2 ตัวล่าง
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  145892
 • 1
  020306070809101530425053576164707583
 1. สถิติหวย พ.ศ. 2565 - 2565เลขท้ายรางวัลที่ 1 (2 ตัวบน)
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 3
  05
 • 2
  0696
 • 1
  0307081217181932425967698389939497
 1. สถิติหวย พ.ศ. 2565 - 2565เลขท้าย 3 ตัว
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 1
  002041061106119157194210213228234236250278279282284325343409413421425432447485508509529540542578592593604606631652691788799816855870876922973989
 1. สถิติหวย พ.ศ. 2565 - 2565เลขท้ายรางวัลที่1 (3 ตัวบน)
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  106196
 • 1
  012093159308332405417583594597618642669703789805807867905919
 1. สถิติหวย พ.ศ. 2565 - 2565เลขหน้า 3 ตัว
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  722786834
 • 1
  007037061085158159170206236242247266271285287289298300349391411518522532540549644679725731736738778817839859893912942971985996