x close

สอนทุกขั้น วิธีการซื้อ-รับเงิน สลากดิจิทัลใบละ 80 บาท ผ่านเป๋าตัง ไม่มีเลขอั้น จัดเลย !

             เปิดขายแล้ว สลากดิจิทัล ใบละ 80 บาท ผ่านแอปฯ เป๋าตัง แนะนำขั้นตอนง่าย ๆ ตั้งแต่เริ่มซื้อจนผูกบัญชี รอรับเงินเมื่อถูกรางวัล มีขั้นตอนดังนี้

ลอตเตอรี่
ภาพจาก i am Em / Shutterstock.com

             เปิดขายแล้ว สลากดิจิทัล ใบละ 80 บาท ผ่านแอปฯ เป๋าตัง แนะนำขั้นตอนซื้อลอตเตอรี่ง่าย ๆ ตั้งแต่เริ่มซื้อจนผูกบัญชี รอรับเงินเมื่อถูกรางวัล มีขั้นตอนดังนี้

             วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เป็นวันแรกที่สำนักงานสลากฯ เปิดจำหน่ายสลากดิจิทัล ให้ประชาชนสามารถซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ในราคา 80 บาท ผ่านแอปฯ เป๋าตัง โดยสำหรับเงื่อนไข และขั้นตอนการซื้อสลากและชำระเงินผ่าน G-Wallet บนแอปฯ เป๋าตัง มีดังนี้

เงื่อนไขและรายละเอียดการจำหน่าย สลากดิจิทัล สลากกินแบ่งรัฐบาล ลอตเตอรี่ 80 บาท


             - ผู้ซื้อจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี

             - ราคาสลากดิจิทัล ไม่เกิน 80 บาท / ฉบับ

             - จ่ายเงินผ่าน G-Wallet เท่านั้น

             - ซื้อได้เวลา 06.00 - 23.00 น.ของทุกวัน (ยกเว้นวันออกรางวัลสามารถซื้อได้ถึง 14.00 น.)

ซื้อหวยเป๋าตัง
ภาพจาก Krungthai Care

ขั้นตอนการเลือกซื้อ สลากดิจิทัล ผ่านแอปฯ เป๋าตัง


             - เข้าไปที่แอปฯ เป๋าตัง เลือก บริการเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาล

             - เลือก ซื้อสลากดิจิทัล

             - เลือก ค้นหาเลขจากสลากทั้งหมด หรือ ค้นหาจากร้านค้า

             - กรณีค้นหาเลขจากสลากทั้งหมด ใส่เลขสลากที่ต้องการ เลือก ค้นหาเลข ผลการค้นหา แสดงครั้งละ 50 ใบ จากนั้นเลือกสลากที่ต้องการ

             - กรณีการเลือกซื้อสลากดิจิทัลผ่านร้านค้า เลือกร้านค้าที่ต้องการ จากนั้นกด ดูร้านค้า  เลือก ค้นหาเลข จากนั้น เลือก สลากที่ต้องการ

             - ตรวจสอบเลขสลาก กดชำระเงิน เลือกวิธีการชำระเงิน และกดยืนยันชำระเงิน ระยะเวลาในการเลือกซื้อ และ ชำระเงิน 15 นาที

             - ใส่ PIN เป๋าตัง กดยืนยัน

             - ทำรายการสำเร็จ

ซื้อหวยเป๋าตัง
ภาพจาก Krungthai Care

ซื้อหวยเป๋าตัง
ภาพจาก Krungthai Care

ซื้อหวยเป๋าตัง
ภาพจาก Krungthai Care

ซื้อหวยเป๋าตัง
ภาพจาก Krungthai Care

ซื้อหวยเป๋าตัง
ภาพจาก Krungthai Care

ซื้อหวยเป๋าตัง
ภาพจาก Krungthai Care

ซื้อหวยเป๋าตัง
ภาพจาก Krungthai Care

ซื้อหวยเป๋าตัง
ภาพจาก Krungthai Care

ซื้อหวยเป๋าตัง
ภาพจาก Krungthai Care

ซื้อหวยเป๋าตัง
ภาพจาก Krungthai Care

ซื้อหวยเป๋าตัง
ภาพจาก Krungthai Care

วิธีการดูสลากดิจิทัลที่ซื้อ


             - เลือก สลากฯ ของฉัน

             - ระบบจะแสดงสลากที่ซื้อในงวดปัจจุบัน

             - กรณีมีสลากหลายใบ กดเครื่องหมาย ค้นหา

ซื้อหวยเป๋าตัง
ภาพจาก Krungthai Care

ซื้อหวยเป๋าตัง
ภาพจาก Krungthai Care

วิธีการผูกบัญชีกับแอปฯ เป๋าตัง


           - เลือกเมนูอื่น ๆ และเลือกผูกบัญชีรับเงิน

           - เลือกบัญชีที่ต้องการรับเงินรางวัล พร้อมทำตามขั้นตอนให้เรียบร้อย

           - ตรวจสอบ และกดยืนยันการผูกบัญชี

           - ใส่ PIN 6 หลักเพื่อยืนยันการทำรายการ

           - ระบบจะแสดงผูกบัญชีสำเร็จ

ซื้อหวยเป๋าตัง
ภาพจาก Krungthai Care

ซื้อหวยเป๋าตัง
ภาพจาก Krungthai Care

ซื้อหวยเป๋าตัง
ภาพจาก Krungthai Care

ซื้อหวยเป๋าตัง
ภาพจาก Krungthai Care

การแจ้งเตือน และการขึ้นเงินรางวัล


           - ระบบจะทำการแจ้งเตือนการถูกรางวัลผ่านแอปฯ เป๋าตัง

           - เลือกสลากที่ถูกรางวัล

           - เลือกวิธีขึ้นเงินรางวัล คือ โอนเข้าบัญชี หรือ ขึ้นเงินที่สำนักงานสลาก

           - กดยืนยันการขึ้นเงินรางวัล

           - ใส่ PIN 6 หลักเพื่อยืนยันการทำรายการ

           - ระบบจะแสดงการทำรายการขึ้นเงินสำเร็จ

           - สามารถกดดูรายละเอียดเพื่อตรวจสอบสถานะการโอนเงินรางวัล

           - ระบบจะแสดงรายละเอียดการขึ้นเงินรางวัล

           - ดูใบเสร็จค่าธรรมเนียมการขึ้นเงินเมื่อได้รับเงินโอนเข้าบัญชีสำเร็จ

ซื้อหวยเป๋าตัง
ภาพจาก Krungthai Care

ซื้อหวยเป๋าตัง
ภาพจาก Krungthai Care

ซื้อหวยเป๋าตัง
ภาพจาก Krungthai Care

ซื้อหวยเป๋าตัง
ภาพจาก Krungthai Care

ซื้อหวยเป๋าตัง
ภาพจาก Krungthai Care

การขึ้นรางวัลที่สำนักงานสลากฯ


           - เลือกสลากที่ถูกรางวัล

           - เลือกวิธีขึ้นเงินรางวัลด้วยตนเอง

           - เลือกวันที่จะทำการขึ้นเงินรางวัล

           - ตรวจสอบและกดยืนยัน

           - ใส่ PIN 6 หลักเพื่อยืนยันการทำรายการ

           - ระบบจะแสดงการทำรายการขึ้นเงินสำเร็จ

ซื้อหวยเป๋าตัง
ภาพจาก Krungthai Care

ซื้อหวยเป๋าตัง
ภาพจาก Krungthai Care

ซื้อหวยเป๋าตัง
ภาพจาก Krungthai Care

ซื้อหวยเป๋าตัง
ภาพจาก Krungthai Care

ซื้อหวยเป๋าตัง
ภาพจาก Krungthai Care

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สอนทุกขั้น วิธีการซื้อ-รับเงิน สลากดิจิทัลใบละ 80 บาท ผ่านเป๋าตัง ไม่มีเลขอั้น จัดเลย ! อัปเดตล่าสุด 7 มิถุนายน 2565 เวลา 14:08:11 17,509 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP