สถิติหวย

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

 1. สถิติหวยวันอาทิตย์เลขท้าย 2 ตัวล่าง
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  1562
 • 1
  0214182029314066697179818385889498
 1. สถิติหวยวันอาทิตย์เลขท้ายรางวัลที่ 1 (2 ตัวบน)
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  0406
 • 1
  0203112223303855606164677273798795
 1. สถิติหวยวันอาทิตย์เลขท้าย 3 ตัว
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  297426780
 • 1
  004013030062066127129155210217245274276364369439447457498551566597606615638701733785797799800878884918924970
 1. สถิติหวยวันอาทิตย์เลขท้ายรางวัลที่1 (3 ตัวบน)
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 1
  055073106202261272395403404504522530564579623760787811867906938
 1. สถิติหวยวันอาทิตย์เลขหน้า 3 ตัว
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  261
 • 1
  016018031037103131154158210294306307323324328355367384428429480515539598614615617625653670678712787843847884901913948952
X