สถิติหวย

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

 1. สถิติหวยวันพฤหัสบดีเลขท้าย 2 ตัวล่าง
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  588392
 • 1
  05080910142529313653575961657173809098
 1. สถิติหวยวันพฤหัสบดีเลขท้ายรางวัลที่ 1 (2 ตัวบน)
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 3
  17
 • 2
  35
 • 1
  0506071624263032405363687072737986919397
 1. สถิติหวยวันพฤหัสบดีเลขท้าย 3 ตัว
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 1
  007018046106110127181210228355374375377379386393409414419421476477494509511519522523544547562577581591592595604628660682694699795815816828881941953971
 1. สถิติหวยวันพฤหัสบดีเลขท้ายรางวัลที่1 (3 ตัวบน)
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 1
  006068079116117235270272286324332391417517526597630805807840853863873893935
 1. สถิติหวยวันพฤหัสบดีเลขหน้า 3 ตัว
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 1
  000043073085097106121128135170195206218283285298324340384412420464476510533549576591594609629644664669670681725755757786794800817831918947949961979983