สถิติหวย

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

 1. สถิติหวยวันพฤหัสบดีเลขท้าย 2 ตัวล่าง
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  095883
 • 1
  0508101425293136535759657173809092
 1. สถิติหวยวันพฤหัสบดีเลขท้ายรางวัลที่ 1 (2 ตัวบน)
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 3
  17
 • 2
  35
 • 1
  050607242632405363687072737986909397
 1. สถิติหวยวันพฤหัสบดีเลขท้าย 3 ตัว
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  544591
 • 1
  007018046106110127181210228355374377379386393409414419421476494509511519522523547562577592595604660682699778795815816828961971
 1. สถิติหวยวันพฤหัสบดีเลขท้ายรางวัลที่1 (3 ตัวบน)
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 1
  006063068079117235270272286324332417517526597805807840853873893935990
 1. สถิติหวยวันพฤหัสบดีเลขหน้า 3 ตัว
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  412
 • 1
  000043073085097106135170195206283285298340346384420454476510533549576591594609629644664669670681725755757786794800817943947949979983