สถิติหวย

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

 1. สถิติหวยวันพฤหัสบดีเลขท้าย 2 ตัวล่าง
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  588392
 • 1
  05081014252931365357596162657177799098
 1. สถิติหวยวันพฤหัสบดีเลขท้ายรางวัลที่ 1 (2 ตัวบน)
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  161735
 • 1
  05060724263032405363686970798486919397
 1. สถิติหวยวันพฤหัสบดีเลขท้าย 3 ตัว
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 1
  007018046106110127148181210228321374375379393409414419421450476477494509511519522547562577581591592595604628630660669682694699749795815816828881941953
 1. สถิติหวยวันพฤหัสบดีเลขท้ายรางวัลที่1 (3 ตัวบน)
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 1
  006068069079116117235270286324332391517526597630684805807816840853863893935
 1. สถิติหวยวันพฤหัสบดีเลขหน้า 3 ตัว
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 1
  043073085097106121128135170206218251283285298324334335340384412464476510513533549576591594609629644669670725755757786794804817831873918947949961979983