สถิติหวย

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

 1. สถิติหวยวันพฤหัสบดีเลขท้าย 2 ตัวล่าง
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  095883
 • 1
  05081014172529313653575960657173809092
 1. สถิติหวยวันพฤหัสบดีเลขท้ายรางวัลที่ 1 (2 ตัวบน)
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 3
  17
 • 2
  3590
 • 1
  050607162426324053636870727379869397
 1. สถิติหวยวันพฤหัสบดีเลขท้าย 3 ตัว
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  544591
 • 1
  007018046070106110127137181210228355374377379386393409414419421476494509511519522523547562577592595604634660682699778795815816828833961971
 1. สถิติหวยวันพฤหัสบดีเลขท้ายรางวัลที่1 (3 ตัวบน)
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 1
  006063068079116117235270272286324332417517526597690805807840853873893935990
 1. สถิติหวยวันพฤหัสบดีเลขหน้า 3 ตัว
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  412
 • 1
  000043073085097104106135170195206283285298340346384420454476510533549576591594609629644664669670681725747755757763786794800817885943947949979983