สถิติหวย

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

 1. สถิติหวยธันวาคมเลขท้าย 2 ตัวล่าง
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  81
 • 1
  02193335364662677077828384899798
 1. สถิติหวยธันวาคมเลขท้ายรางวัลที่ 1 (2 ตัวบน)
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 1
  030512222428343540415864676869869496
 1. สถิติหวยธันวาคมเลขท้าย 3 ตัว
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 1
  013072140148199250257290297321369401419450457476477485504517522547555561601665701716769834884924938953984988
 1. สถิติหวยธันวาคมเลขท้ายรางวัลที่1 (3 ตัวบน)
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 1
  005068069234235258286303522541564596628712840867924994
 1. สถิติหวยธันวาคมเลขหน้า 3 ตัว
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 1
  031043045093097116138261303304307336366373377382480495513591596616617626629739740776804828836873890913948979