สถิติหวย

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

 1. สถิติหวยธันวาคมเลขท้าย 2 ตัวล่าง
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  81
 • 1
  02081419365862677082838485899197
 1. สถิติหวยธันวาคมเลขท้ายรางวัลที่ 1 (2 ตัวบน)
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 1
  030522242835404144575864676893949697
 1. สถิติหวยธันวาคมเลขท้าย 3 ตัว
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 2
  250
 • 1
  013072092140280297321369401409419421425456457476485517522547555561584593665701834855882884924964984988
 1. สถิติหวยธันวาคมเลขท้ายรางวัลที่1 (3 ตัวบน)
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 1
  068093097196235258303522541544564628757805840867924994
 1. สถิติหวยธันวาคมเลขหน้า 3 ตัว
 2. จำนวนครั้งเลขที่ออก
 • 1
  007031043045055058093097116138170261265307336377382410411480522591600617629648739740776786804828912913948979