สถิติหวยออกเดือนธันวาคม เช็กเลขเด็ดมาแรง ที่ออกบ่อย

          สถิติหวยออกเดือนธันวาคม สถิติหวย ผลหวยเดือนธันวาคม เลขเด็ดที่มักออกวันที่ 1 ธันวาคม 16 ธันวาคม และ 30 ธันวาคม ลองไปดูพร้อมกันเลย
 

 สถิติหวยออกเดือนธันวาคม

สถิติหวยออกเดือนธันวาคม


          สถิติหวย งวดประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2566
          รางวัลที่ 1 คือ 625544
          เลขหน้า 3 ตัว 600, 648
          เลขท้าย 3 ตัว 882, 456
          เลขท้าย 2 ตัว 89

          สถิติหวย งวดประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2566
          รางวัลที่ 1 คือ 356757
          เลขหน้า 3 ตัว 058, 410
          เลขท้าย 3 ตัว 584, 964
          เลขท้าย 2 ตัว 85

          สถิติหวย งวดประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2566
          รางวัลที่ 1 คือ 251097
          เลขหน้า 3 ตัว 265, 055
          เลขท้าย 3 ตัว 280, 092
          เลขท้าย 2 ตัว 91

          สถิติหวย งวดประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2565
          รางวัลที่ 1 คือ 157196
          เลขหน้า 3 ตัว 007, 522
          เลขท้าย 3 ตัว 250, 425
          เลขท้าย 2 ตัว 58

          สถิติหวย งวดประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2565
          รางวัลที่ 1 คือ 845093
          เลขหน้า 3 ตัว 912, 411
          เลขท้าย 3 ตัว 855, 593
          เลขท้าย 2 ตัว 14

          สถิติหวย งวดประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2565
          รางวัลที่ 1 คือ 375805
          เลขหน้า 3 ตัว 170, 786
          เลขท้าย 3 ตัว 409,421
          เลขท้าย 2 ตัว 08


 • สถิติหวยออก 16 ธันวาคม 2564
 • รางวัลที่ 1
 • 639235
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 83
 • เลขหน้า 3 ตัว
 • 097,629
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 476,522


 • สถิติหวยออก 1 ธันวาคม 2564
 • รางวัลที่ 1
 • 077258
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 82
 • เลขหน้า 3 ตัว
 • 740,739
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 485,401


 • สถิติหวยออก 30 ธันวาคม 2563
 • รางวัลที่ 1
 • 803628
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 19
 • เลขหน้า 3 ตัว
 • 336,804
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 321,924


 • สถิติหวยออก 16 ธันวาคม 2563
 • รางวัลที่ 1
 • 201303
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 70
 • เลขหน้า 3 ตัว
 • 377,828
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 072,517


 • สถิติหวยออก 1 ธันวาคม 2563
 • รางวัลที่ 1
 • 100994
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 84
 • เลขหน้า 3 ตัว
 • 093,776
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 984,834


 • สถิติหวยออก 30 ธันวาคม 2562
 • รางวัลที่ 1
 • 510541
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 81
 • เลขหน้า 3 ตัว
 • 116,382
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 250,140


 • สถิติหวยออก 16 ธันวาคม 2562
 • รางวัลที่ 1
 • 529924
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 97
 • เลขหน้า 3 ตัว
 • 138,043
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 555,665


 • สถิติหวยออก 1 ธันวาคม 2562
 • รางวัลที่ 1
 • 453522
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 81
 • เลขหน้า 3 ตัว
 • 617,261
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 457,013


 • สถิติหวยออก 30 ธันวาคม 2561
 • รางวัลที่ 1
 • 735867
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 02
 • เลขหน้า 3 ตัว
 • 913,031
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 701,884


 • สถิติหวยออก 16 ธันวาคม 2561
 • รางวัลที่ 1
 • 356564
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 62
 • เลขหน้า 3 ตัว
 • 480,948
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 369,297


 • สถิติหวยออก 1 ธันวาคม 2561
 • รางวัลที่ 1
 • 021840
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 67
 • เลขหน้า 3 ตัว
 • 045,307
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 988,561


 • สถิติหวยออก 30 ธันวาคม 2560
 • รางวัลที่ 1
 • 911234
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 98
 • เลขหน้า 3 ตัว
 • 495,373
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 953,504


 • สถิติหวยออก 16 ธันวาคม 2560
 • รางวัลที่ 1
 • 955596
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 89
 • เลขหน้า 3 ตัว
 • 616,836
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 290,938


 • สถิติหวยออก 1 ธันวาคม 2560
 • รางวัลที่ 1
 • 451005
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 33
 • เลขหน้า 3 ตัว
 • 626,303
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 601,257


 • สถิติหวยออก 30 ธันวาคม 2559
 • รางวัลที่ 1
 • 377712
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 46
 • เลขหน้า 3 ตัว
 • 890,304
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 477,769


 • สถิติหวยออก 16 ธันวาคม 2559
 • รางวัลที่ 1
 • 435286
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 35
 • เลขหน้า 3 ตัว
 • 596,366
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 716,199


 • สถิติหวยออก 1 ธันวาคม 2559
 • รางวัลที่ 1
 • 086069
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 77
 • เลขหน้า 3 ตัว
 • 513, 873
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 148, 450


 • สถิติหวยออก 30 ธันวาคม 2558
 • รางวัลที่ 1
 • 008217
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 02
 • เลขหน้า 3 ตัว
 • 246, 264
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 895, 596

 • สถิติหวยออก 17 ธันวาคม 2558
 • รางวัลที่ 1
 • 930255
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 08
 • เลขหน้า 3 ตัว
 • 140, 250
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 094, 638

 • สถิติหวยออก 1 ธันวาคม 2558
 • รางวัลที่ 1
 • 915350
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 78
 • เลขหน้า 3 ตัว
 • 238, 181
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 714, 175

 • สถิติหวยออก 30 ธันวาคม 2557
 • รางวัลที่ 1
 • 461704
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 57
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 535, 853, 950, 982

 • สถิติหวยออก 16 ธันวาคม 2557
 • รางวัลที่ 1
 • 948354
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 90
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 080, 763, 775, 901

 • สถิติหวยออก 1 ธันวาคม 2557 
 • รางวัลที่ 1
 • 480449
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 11
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 161, 380, 580, 820 

 • สถิติหวยออก 30 ธันวาคม 2556 
 • รางวัลที่ 1
 • 561072
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 48
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 513, 750, 503, 275

 • สถิติหวยออก 16 ธันวาคม 2556
 • รางวัลที่ 1
 • 341767
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 79
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 111, 228, 742, 826

 • สถิติหวยออก 1 ธันวาคม 2556
 • รางวัลที่ 1
 • 168795
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 27
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 734, 766, 074, 980

 • สถิติหวยออก 30 ธันวาคม 2555 
 • รางวัลที่ 1
 • 302358
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 00
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 589, 864, 126, 832

 • สถิติหวยออก 16 ธันวาคม 2555 
 • รางวัลที่ 1
 • 529524
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 72
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 734, 745, 778, 008

 • สถิติหวยออก 1 ธันวาคม 2555
 • รางวัลที่ 1
 • 110443
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 43
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 434, 553, 489, 303

 • สถิติหวยออก 30 ธันวาคม 2554 
 • รางวัลที่ 1
 • 526402
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 65
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 168, 026, 541, 597

 • สถิติหวยออก 16 ธันวาคม 2554 
 • รางวัลที่ 1
 • 884178
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 21
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 784, 235, 651, 295

 • สถิติหวยออก 1 ธันวาคม 2554 
 • รางวัลที่ 1
 • 408147
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 02
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 922, 253, 857, 739

 • สถิติหวยออก 30 ธันวาคม 2553 
 • รางวัลที่ 1
 • 884112
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 49
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 936, 153, 186, 933

 • สถิติหวยออก 16 ธันวาคม 2553 
 • รางวัลที่ 1
 • 334380
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 24
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 529, 315, 533, 306

 • สถิติหวยออก 1 ธันวาคม 2553 
 • รางวัลที่ 1
 • 181752
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 09
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 664, 470, 474, 086

 • สถิติหวยออก 30 ธันวาคม 2552 
 • รางวัลที่ 1
 • 994304
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 87
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 993, 337, 419, 598

 • สถิติหวยออก 16 ธันวาคม 2552 
 • รางวัลที่ 1
 • 685141
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 05
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 694, 775, 524, 142

 • สถิติหวยออก 1 ธันวาคม 2552 
 • รางวัลที่ 1
 • 776980
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 59
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 937, 188, 412, 252

 • สถิติหวยออก 30 ธันวาคม 2551
 • รางวัลที่ 1
 • 218596
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 22
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 094, 197, 831, 984

 • สถิติหวยออก 16 ธันวาคม 2551 
 • รางวัลที่ 1
 • 074114
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 25
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 305, 715, 803, 959

 • สถิติหวยออก 1 ธันวาคม 2551 
 • รางวัลที่ 1
 • 205434
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 05
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 013, 260, 617, 957

 • สถิติหวยออก 30 ธันวาคม 2550 
 • รางวัลที่ 1
 • 595411
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 81
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 267, 490, 741, 787

 • สถิติหวยออก 16 ธันวาคม 2550 
 • รางวัลที่ 1
 • 513501
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 96
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 425, 432, 460, 702

 • สถิติหวยออก 1 ธันวาคม 2550 
 • รางวัลที่ 1
 • 113410
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 18
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 418, 485, 627, 659

 • สถิติหวยออก 30 ธันวาคม 2549
 • รางวัลที่ 1
 • 778584
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 07
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 811, 403, 164, 971

 • สถิติหวยออก 16 ธันวาคม 2549
 • รางวัลที่ 1
 • 147977
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 45
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 439, 694, 647, 197

 • สถิติหวยออก 1 ธันวาคม 2549 
 • รางวัลที่ 1
 • 270052
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 12
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 621, 462, 091, 236

 • สถิติหวยออก 30 ธันวาคม 2548 
 • รางวัลที่ 1
 • 492955
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 94
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 066, 308, 742, 150

 • สถิติหวยออก 16 ธันวาคม 2548
 • รางวัลที่ 1
 • 449565
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 86
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 802, 162, 958, 994

 • สถิติหวยออก 1 ธันวาคม 2548
 • รางวัลที่ 1
 • 388551
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 17
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 072, 764, 027, 770

 • สถิติหวยออก 30 ธันวาคม 2547
 • รางวัลที่ 1
 • 168858
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 28
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 221, 603, 627, 179

 • สถิติหวยออก 16 ธันวาคม 2547
 • รางวัลที่ 1
 • 479372
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 17
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 288, 075, 999, 183

 • สถิติหวยออก 1 ธันวาคม 2547
 • รางวัลที่ 1
 • 504658
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 69
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 139, 014, 984, 691

 • สถิติหวยออก 30 ธันวาคม 2546
 • รางวัลที่ 1
 • 739447
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 64
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 654, 435, 743, 216

 • สถิติหวยออก 16 ธันวาคม 2546
 • รางวัลที่ 1
 • 177947
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 87
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 676, 847, 735, 571

 • สถิติหวยออก 1 ธันวาคม 2546
 • รางวัลที่ 1
 • 991307
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 78
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 945, 719, 559, 217

 • สถิติหวยออก 30 ธันวาคม 2545
 • รางวัลที่ 1
 • 895196
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 95
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 191, 116, 689, 609

 • สถิติหวยออก 16 ธันวาคม 2545
 • รางวัลที่ 1
 • 019682
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 67
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 616, 312, 075, 849

 • สถิติหวยออก 1 ธันวาคม 2545
 • รางวัลที่ 1
 • 968422
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 37
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 298, 088, 337, 809

 • สถิติหวยออก 30 ธันวาคม 2544
 • รางวัลที่ 1
 • 729367
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 64
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 873, 974, 611, 107

 • สถิติหวยออก 16 ธันวาคม 2544
 • รางวัลที่ 1
 • 224675
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 19
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 887, 538, 363, 902

 • สถิติหวยออก 1 ธันวาคม 2544
 • รางวัลที่ 1
 • 737022
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 49
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 713, 461, 773, 925

 • สถิติหวยออก 30 ธันวาคม 2543
 • รางวัลที่ 1
 • 119451
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 31
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 600, 763, 985, 357

 • สถิติหวยออก 16 ธันวาคม 2543
 • รางวัลที่ 1
 • 969676
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 91
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 555, 267, 313, 605

 • สถิติหวยออก 1 ธันวาคม 2543
 • รางวัลที่ 1
 • 887956
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 56
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 454, 664, 170, 933

 • สถิติหวยออก 30 ธันวาคม 2542
 • รางวัลที่ 1
 • 051108
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 03
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 061, 263, 540, 301

 • สถิติหวยออก 16 ธันวาคม 2542
 • รางวัลที่ 1
 • 139853
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 30
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 131, 688, 143, 656

 • สถิติหวยออก 1 ธันวาคม 2542
 • รางวัลที่ 1
 • 669281
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 79
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 952, 896, 999, 999

 • สถิติหวยออก 30 ธันวาคม 2541
 • รางวัลที่ 1
 • 464147
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 50
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 778, 094, 924, 983

 • สถิติหวยออก 16 ธันวาคม 2541
 • รางวัลที่ 1
 • 181813
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 55
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 306, 175, 498, 560

 • สถิติหวยออก 1 ธันวาคม 2541
 • รางวัลที่ 1
 • 836569
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 58
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 115, 075, 944, 200

 • สถิติหวยออก 30 ธันวาคม 2540
 • รางวัลที่ 1
 • 675704
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 65
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 044, 327, 977, 788

 • สถิติหวยออก 16 ธันวาคม 2540
 • รางวัลที่ 1
 • 294240
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 71
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 975, 762, 142, 408

 • สถิติหวยออก 1 ธันวาคม 2540
 • รางวัลที่ 1
 • 241559
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 86
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 392, 982, 677, 168

 • สถิติหวยออก 30 ธันวาคม 2539
 • รางวัลที่ 1
 • 879454
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 26
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 879, 314, 158, 584

 • สถิติหวยออก 16 ธันวาคม 2539
 • รางวัลที่ 1
 • 593856
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 44
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 381, 755, 608, 438

 • สถิติหวยออก 1 ธันวาคม 2539
 • รางวัลที่ 1
 • 179528
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 66
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 822, 365, 920, 566

 • สถิติหวยออก 30 ธันวาคม 2538
 • รางวัลที่ 1
 • 327686
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 04
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 748, 456, 145, 928

 • สถิติหวยออก 16 ธันวาคม 2538
 • รางวัลที่ 1
 • 952808
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 68
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 732, 540, 639, 064

 • สถิติหวยออก 1 ธันวาคม 2538
 • รางวัลที่ 1
 • 714426
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 74
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 516, 427, 387, 073

 • สถิติหวยออก 30 ธันวาคม 2537
 • รางวัลที่ 1
 • 6284069
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 90
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 798, 713, 339, 744

 • สถิติหวยออก 16 ธันวาคม 2537
 • รางวัลที่ 1
 • 5100040
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 50
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 654, 129, 766, 544

 • สถิติหวยออก 1 ธันวาคม 2537
 • รางวัลที่ 1
 • 6832681
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 02
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 342, 923, 448, 043


          ถ้ามีเลขที่ถูกใจแล้วก็ลองไปเสี่ยงโชค หาเลขมาลุ้นกันได้นะคะ นอกจากนี้ยังสามารถติดตามผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขหวยเลขเด็ดงวดนี้ได้ทุก ๆ เดือนทางหวยกระปุก รวมทั้งหวยดัง ๆ จากสำนักต่าง ๆ ทั่วไทย ทั้ง หวยปฏิทินจีน หวยซองถล่มเจ้ามือ เลขเด็ดแม่จำเนียร หวยม้าสีหมอก เลขเด็ดเจ๊ฟองเบียร์ หวยเลขธูป เลขเด็ดคำชะโนด และสถิติหวยที่ออกบ่อย ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการลุ้นโชคต่อไป ส่วนเงินรางวัลของสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นมีดังนี้

          รางวัลที่ 1 : 6,000,000 บาท
          รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1: 100,000 บาท
          รางวัลที่ 2: 200,000 บาท
          รางวัลที่ 3: 80,000 บาท
          รางวัลที่ 4: 40,000 บาท
          รางวัลที่ 5: 20,000 บาท
          เลขหน้า 3 ตัว : 4,000 บาท
          เลขท้าย 3 ตัว : 4,000 บาท
          เลขท้าย 2 ตัว : 2,000 บาท


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สถิติหวยออกเดือนธันวาคม เช็กเลขเด็ดมาแรง ที่ออกบ่อย อัปเดตล่าสุด 5 มกราคม 2567 เวลา 17:06:05 1,443,371 อ่าน
TOP