x close

สถิติหวยออกเดือนมิถุนายน


สถิติหวยออกเดือนมิถุนายน
 
           สถิติหวยเดือนมิถุนายน ผลหวยที่มักออกรางวัลในเดือนมิถุนายน ทั้งเลขเด็ด งวดวันที่ 1 มิถุนายน และ 16 มิถุนายน ลองไปดู สถิติหวยออกเดือนมิถุนายน กันเลย สามารถตรวจหวยได้ที่นี่

 • 16 มิถุนายน 2565
 • รางวัลที่ 1
 • 361807
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 92
 • เลขหน้า 3 ตัว
 • 549,285
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 228,106


 • 1 มิถุนายน 2565
 • รางวัลที่ 1
 • 319196
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 02
 • เลขหน้า 3 ตัว
 • 817,679
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 213,652


 • 16 มิถุนายน 2564
 • รางวัลที่ 1
 • 691861
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 17
 • เลขหน้า 3 ตัว
 • 054,007
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 447,668 


 • 1 มิถุนายน 2564
 • รางวัลที่ 1
 • 292972
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 45
 • เลขหน้า 3 ตัว
 • 620,193
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 978,723 


 • 16 มิถุนายน 2563
 • รางวัลที่ 1
 • 516967
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 64
 • เลขหน้า 3 ตัว
 • 876,882
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 625,565 


 • 1 มิถุนายน 2563
 • รางวัลที่ 1
 • 831567
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 24
 • เลขหน้า 3 ตัว
 • 489,264
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 562,582 


 • 16 มิถุนายน 2562
 • รางวัลที่ 1
 • 174055
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 29
 • เลขหน้า 3 ตัว
 • 884,625
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 800,127 


 • 1 มิถุนายน 2562
 • รางวัลที่ 1
 • 516461
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 46
 • เลขหน้า 3 ตัว
 • 589,713
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 560,215


 • 16 มิถุนายน 2561
 • รางวัลที่ 1
 • 223131
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 46
 • เลขหน้า 3 ตัว
 • 432,507
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 132,868 

 
 • 1 มิถุนายน 2561
 • รางวัลที่ 1
 • 988117
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 95
 • เลขหน้า 3 ตัว
 • 553,310
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 248,650 


 • 16 มิถุนายน 2560
 • รางวัลที่ 1
 • 943142
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 47
 • เลขหน้า 3 ตัว
 • 626,878
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 740,373 


 • 1 มิถุนายน 2560
 • รางวัลที่ 1
 • 053630
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 61
 • เลขหน้า 3 ตัว
 • 121,218
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 581,881 


 • 16 มิถุนายน 2559
 • รางวัลที่ 1
 • 073816
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 79
 • เลขหน้า 3 ตัว
 • 804, 251
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 749, 321

 • 1 มิถุนายน 2559
 • รางวัลที่ 1
 • 511825
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 14
 • เลขหน้า 3 ตัว
 • 775, 111
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 937, 880 

 • 16 มิถุนายน 2558
 • รางวัลที่ 1
 • 644742
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 05
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 253, 386, 429, 532

 • 2 มิถุนายน 2558
 • รางวัลที่ 1
 • 388881
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 65
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 314, 700, 876, 969

 • 16 มิถุนายน 2557
 • รางวัลที่ 1
 • 673920
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 95
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 158, 140, 639, 576

 • 1 มิถุนายน 2557
 • รางวัลที่ 1
 • 781198
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 18
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 160, 324, 409, 636

 • 16 มิถุนายน 2556
 • รางวัลที่ 1
 • 289673
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 69
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 390, 098, 114, 502

 • 1 มิถุนายน 2556
 • รางวัลที่ 1
 • 935489
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 90
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 480, 713, 716, 768

 • 16 มิถุนายน 2555
 • รางวัลที่ 1
 • 159373
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 51
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 238, 790, 479, 547

 • 1 มิถุนายน 2555
 • รางวัลที่ 1
 • 882727
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 38
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 606, 576, 895, 399

 • 16 มิถุนายน 2554
 • รางวัลที่ 1
 • 351276
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 88
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 486, 167, 162, 582

 • 1 มิถุนายน 2554
 • รางวัลที่ 1
 • 562370
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 46
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 656, 346, 801, 556

 • 16 มิถุนายน 2553
 • รางวัลที่ 1
 • 500104
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 73
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 200, 628, 681, 816

 • 1 มิถุนายน 2553
 • รางวัลที่ 1
 • 444874
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 81
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 374, 298, 996, 673

 • 16 มิถุนายน 2552
 • รางวัลที่ 1
 • 930456
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 15
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 125, 044, 954, 179

 • 1 มิถุนายน 2552
 • รางวัลที่ 1
 • 777661
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 26
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 242, 097, 240, 642

 • 16 มิถุนายน 2551
 • รางวัลที่ 1
 • 729111
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 75
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 339, 345, 639, 870

 • 1 มิถุนายน 2551
 • รางวัลที่ 1
 • 414875
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 35
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 370, 666, 747, 916

 • 16 มิถุนายน 2550
 • รางวัลที่ 1
 • 393194
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 41
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 989, 907, 424, 589

 • 1 มิถุนายน 2550
 • รางวัลที่ 1
 • 836393
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 05
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 739, 242, 523, 433

 • 16 มิถุนายน 2549
 • รางวัลที่ 1
 • 100935
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 17
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 381, 410, 595, 250

 • 1 มิถุนายน 2549
 • รางวัลที่ 1
 • 810850
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 99
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 526, 149, 382, 664

 • 16 มิถุนายน 2548
 • รางวัลที่ 1
 • 793070
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 44
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 806, 021, 074, 605

 • 1 มิถุนายน 2548
 • รางวัลที่ 1
 • 176893
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 35
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 176, 579, 616, 405

 • 16 มิถุนายน 2547
 • รางวัลที่ 1
 • 208713
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 87
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 414, 911, 459, 986

 • 1 มิถุนายน 2547
 • รางวัลที่ 1
 • 614144
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 72
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 990, 776, 425, 992

 • 16 มิถุนายน 2546
 • รางวัลที่ 1
 • 389872
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 29
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 605, 995, 922, 006

 • 1 มิถุนายน 2546
 • รางวัลที่ 1
 • 766066
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 36
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 083, 523, 354, 686

 • 16 มิถุนายน 2545
 • รางวัลที่ 1
 • 073261
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 07
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 472, 156, 662, 845

 • 1 มิถุนายน 2545
 • รางวัลที่ 1
 • 161149
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 02
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 879, 643, 328, 485

 • 16 มิถุนายน 2544
 • รางวัลที่ 1
 • 762394
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 75
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 550, 395, 606, 922

 • 1 มิถุนายน 2544
 • รางวัลที่ 1
 • 113311
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 80
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 490, 983, 310, 920

 • 16 มิถุนายน 2543
 • รางวัลที่ 1
 • 825696
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 57
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 592, 832, 311, 771

 • 1 มิถุนายน 2543
 • รางวัลที่ 1
 • 592761
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 16
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 716, 705, 981, 810

 • 16 มิถุนายน 2542
 • รางวัลที่ 1
 • 278794
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 63
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 917, 422, 859, 742

 • 1 มิถุนายน 2542
 • รางวัลที่ 1
 • 077626
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 08
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 606, 177, 951, 340

 • 16 มิถุนายน 2541
 • รางวัลที่ 1
 • 858076
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 19
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 235, 316, 219, 533

 • 1 มิถุนายน 2541
 • รางวัลที่ 1
 • 820088
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 67
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 014, 649, 781, 530

 • 16 มิถุนายน 2540
 • รางวัลที่ 1
 • 537146
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 61
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 635, 769, 982, 504

 • 1 มิถุนายน 2540
 • รางวัลที่ 1
 • 643997
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 24
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 507, 918, 784, 060

 • 16 มิถุนายน 2539
 • รางวัลที่ 1
 • 318311
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 21
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 649, 118, 735, 916

 • 1 มิถุนายน 2539
 • รางวัลที่ 1
 • 869656
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 81
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 422, 126, 961, 584

 • 16 มิถุนายน 2538
 • รางวัลที่ 1
 • 046698
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 82
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 678, 785, 507, 393

 • 1 มิถุนายน 2538
 • รางวัลที่ 1
 • 105615
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 17
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 374, 735, 168, 688

 • 16 มิถุนายน 2537
 • รางวัลที่ 1
 • 1947355
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 53
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 302, 583, 524, 669

 • 1 มิถุนายน 2537
 • รางวัลที่ 1
 • 3560804
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 17
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 474, 564, 989, 164

          ติดตามผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขหวยเลขเด็ดงวดนี้ได้ทุกๆ เดือน ยอดสถิติหวยที่ออกไปแล้วทั้งหมด เลขเด็ดอาจารย์ดัง และข่าวหวยแม่นๆ กันได้เลยที่เว็บกระปุกดอทคอม
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สถิติหวยออกเดือนมิถุนายน อัปเดตล่าสุด 30 สิงหาคม 2565 เวลา 11:38:24 825,395 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP