x close

รู้จักหวย L6 ขายงวดแรก 1 ต.ค. 2566 สำรวจความต่างกับหวยธรรมดา - จำกัดอายุคนซื้อ


          เตรียมตัว 1 ตุลาคม 2566 ประกาศขายหวย L6 อย่างเป็นทางการ รายละเอียดมีทั้งแบบใบและดิจิทัล หากสลากขายไม่หมด รางวัลลด

หวย L6
ภาพจาก Gmx Pixel / Shutterstock.com

          วันที่ 29 กันยายน 2566 ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศเรื่อง การออกสลากกินแบ่งรัฐบาล 6 หลัก (Lottery 6 : L6) หลังจากมีการกำหนดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลักตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2566 โดยวิธีการจำหน่ายจะเป็นแบบใบ และ/หรือ ดิจิทัล หรือวิธีการจำหน่ายอื่นตามที่คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนด มีรายละเอียดดังนี้

วิธีการจัดจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล 6 หลัก (Lottery 6 : L6)


1. แบบใบ


          ผู้ซื้อจะได้รับสลากแบบใบฉบับจริงที่ระบุหมายเลขสลาก งวดวันที่ ชุดที่ รายละเอียดอื่น ๆ ที่พิมพ์ไว้บนสลาก เพื่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของสลากฉบับนั้น ๆ เป็นหลักฐานการขอรับเงินรางวัลกรณีที่สลากถูกรางวัล

2. แบบดิจิทัล


          (1) ผู้ซื้อต้องลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อผ่านแพลตฟอร์ม และยืนยันตัวตนตามที่กำหนด

          (2) เปิดให้ซื้อสลากดิจิทัลผ่านแพลฟอร์มตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น. ของทุกวัน ยกเว้นวันออกรางวัลจะเปิดให้ซื้อเวลา 06.00-14.00 น.

          (3) วิธีสืบค้นหาสลาก สามารถทำได้ 2 วิธีคือ สืบค้นหมายเลขผ่านแพลตฟอร์ม หรือผ่านร้านค้า

          เมื่อซื้อสลากแบบดิจิทัล เลือกหมายเลขได้ตามที่ต้องการแล้ว ให้ทำรายการชำระเงินค่าสลาก หากไม่ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด แพลตฟอร์มจะนำสลากแบบดิจทัลที่เลือกไว้กลับสู่ระบบเพื่อจำหน่ายต่อไป

          เมื่อซื้อสลากแบบดิจิทัลแล้วชำระเงินเสร็จ จะได้รับสลากดิจิทัลที่มีข้อมูลสลากปรากฏบนแพลตฟอร์ม และกรรมสิทธิ์จะเป็นของผู้ซื้อสลากโดยทันที ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ไปยังผู้อื่นได้

          ทั้งนี้ สลากกินแบ่งรัฐบาล 6 หลัก (Lottery 6 : L6) ทั้ง 2 แบบ ต้องขายตามราคาที่กำหนดในสลาก ไม่ขายในสถานศึกษา และไม่ขายแก่บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

3. แบบอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด


          ในเรื่องสัดส่วนการพิมพ์หรือการจัดให้มีสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลักในแต่ละแบบให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด

สำนักงานจัดจำหน่าย


          1. จำหน่ายเองโดยสำนักงาน

          2. จำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย

          3. จำหน่ายผ่านผู้ซื้อ - จองล่วงหน้าสลาก

          4. วิธีการจำหน่ายอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

การจัดสรรเงินที่ได้รับจากการจำหน่าย


          1. ร้อยละ 60 เป็นเงินรางวัล

          2. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 23 เป็นรายได้แผ่นดิน

          3. ไม่เกินกว่าร้อยละ 17 เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

ราคาและจำนวนรางวัล


          สลากชุดหนึ่งมี 1 ล้านฉบับ ขายในราคา 80 บาท มีเงื่อนไขรางวัลในแต่ละชุดดังนี้

          1. รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัล รางวัลละ 6 ล้านบาท

          2. รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 มี 2 รางวัล รางวัลละ 1 แสนบาท

          3. รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัล รางวัลละ 2 แสนบาท

          4. รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัล รางวัลละ 8 หมื่นบาท

          5. รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัล รางวัลละ 4 หมื่นบาท

          6. รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัล รางวัลละ 2 หมื่นบาท

          7. รางวัลเลขหน้า 3 ตัว เสี่ยง 2 ครั้ง มี 2 พันรางวัล รางวัลละ 4 พันบาท

          8. รางวัลเลขท้าย 3 ตัว เสี่ยง 2 ครั้ง มี 2 พันรางวัล รางวัลละ 4 พันบาท

          9. รางวัลเลขท้าย 2 ตัว เสี่ยง 1 ครั้ง มี 1 หมื่นรางวัล รางวัลละ 2 พันบาท

          ทั้งนี้ หากสลากกินแบ่งรัฐบาล 6 หลัก (Lottery 6 : L6) ชุดใดขายไม่หมด เงินรางวัลในชุดนั้นจะต้องลดลงตามสัดส่วน

การจ่ายเงิน


          1. แบบใบ ผู้ถือสลากต้องนำมาขอรับเงินด้วยตัวเอง ณ สำนักจ่ายรางวัล หรือช่องทางการให้บริการจ่ายเงินแบบไดร์ฟ ทรู เซอร์วิส หรือขอรับเงินรางวัล ณ ธนาคารหรือหน่วยงานอื่นที่ทำบันทึกข้อตกลงกัน โดยจะจ่ายเป็นเช็คหรือโอนเงินรางวัลผ่านบัญชีธนาคาร หรือตามวิธีการที่กำหนด

          2. แบบดิจิทัล จะจ่ายเงินเป็นเช็คหรือโอนเงินรางวัลผ่านบัญชีธนาคาร หรือตามวิธีการที่กำหนด และสามารถขอรับเงินรางวัลที่ได้สำนักจ่ายรางวัล หรือช่องทางบริการจ่ายเงินแบบไดร์ฟ ทรู เซอร์วิส หรือขอรับเงินรางวัลผ่านแพลตฟอร์ม

          ทั้งนี้ ผู้ที่ถูกรางวัลจะต้องขอรับเงินรางวัลภายในเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันออกรางวัล หากพ้นกำหนดจะส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

          สำหรับประกาศฉบับนี้จะมีการบังคับใช้การออกสลากกินแบ่งรัฐบาล 6 หลัก ตั้งแต่งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

สลาก L6 กับสลากทั่วไป ต่างกันอย่างไร


          ทั้งนี้ สลาก L6 แบบใบ จะต่างกับสลากทั่วไปคือ มีการพิมพ์บนกระดาษเพื่อป้องกันการปลอมแปลง มีลายน้ำและเส้นไหมสอดแทรกในเนื้อกระดาษ และมีข้อความ L6 เพิ่มบนสลาก ส่วนแบบดิจิทัลนั้น คือยังคงขายผ่านแอปฯ เป๋าตัง แต่ไม่มีการพิมพ์เป็นใบ และสลากอยู่ในไฟล์รูปภาพ ผู้ที่ซื้อสลากผ่านแอปฯ เป๋าตัง ถ้าไม่ถูกจะขอรับใบจริงไปสะสมได้ แต่ในกรณี L6 ทำไม่ได้ นอกจากนี้ สลาก L6 จะไม่มีคิวอาร์โค้ด บาร์โค้ด สัญลักษณ์รูปภาพ แต่จะเพิ่ม L6 ลงบนสลากแทน

          ในส่วนของการออกรางวัล ยังออกทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน และเงินรางวัลยังเหมือนเดิมทุกประการ

**หมายเหตุ อัปเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา 22.22 น. วันที่ 30 กันยายน 2566

ขอบคุณข้อมูลจาก ราชกิจจานุเบกษา


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รู้จักหวย L6 ขายงวดแรก 1 ต.ค. 2566 สำรวจความต่างกับหวยธรรมดา - จำกัดอายุคนซื้อ อัปเดตล่าสุด 30 กันยายน 2566 เวลา 22:23:00 17,456 อ่าน
TOP