x close

สถิติหวยออกเดือนกันยายน

           สถิติหวยออกเดือนกันยายน  สถิติหวย ที่มัก ออกรางวัลใน เดือนกันยายน หวยเดือนกันยายน อยากรู้ว่า สถิติหวยเดือนกันยายน มีหวยเด็ด อะไรบ้างลองไปดูกันเลย
 
 
สถิติหวยออกเดือนกันยายน

 • 16 กันยายน 2564
 • รางวัลที่ 1
 • 070935
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 90
 • เลขหน้า 3 ตัว
 • 609,817
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 379,007


 • 1 กันยายน 2564
 • รางวัลที่ 1
 • 114475
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 79
 • เลขหน้า 3 ตัว
 • 278,302
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 458,123


 • 16 กันยายน 2563
 • รางวัลที่ 1
 • 244083
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 57
 • เลขหน้า 3 ตัว
 • 220,127
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 853,623


 • 1 กันยายน 2563
 • รางวัลที่ 1
 • 999997
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 98
 • เลขหน้า 3 ตัว
 • 725,636
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 957,342


 • 16 กันยายน 2562
 • รางวัลที่ 1
 • 340388
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 85
 • เลขหน้า 3 ตัว
 • 733,947
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 925,939


 • 1 กันยายน 2562
 • รางวัลที่ 1
 • 798787
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 20
 • เลขหน้า 3 ตัว
 • 210,847
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 274,439


 • 16 กันยายน 2561
 • รางวัลที่ 1
 • 149760
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 79
 • เลขหน้า 3 ตัว
 • 539,323
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 297,155


 • 1 กันยายน 2561
 • รางวัลที่ 1
 • 734510
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 26
 • เลขหน้า 3 ตัว
 • 512,464
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 202,097


 • 16 กันยายน 2560
 • รางวัลที่ 1
 • 170143
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 71
 • เลขหน้า 3 ตัว
 • 172,647
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 340,388


 • 1 กันยายน 2560
 • รางวัลที่ 1
 • 143224
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 65
 • เลขหน้า 3 ตัว
 • 345,679
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 278,195


 • 16 กันยายน 2559
 • รางวัลที่ 1
 • 240650
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 42
 • เลขหน้า 3 ตัว
 • 583, 493
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 160, 043

 • 1 กันยายน 2559
 • รางวัลที่ 1
 • 638684
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 62
 • เลขหน้า 3 ตัว
 • 335, 334
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 669, 630

 • 16 กันยายน 2558
 • รางวัลที่ 1
 • 743148
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 06
 • เลขหน้า 3 ตัว
 • 435, 209
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 375, 084

 • 1 กันยายน 2558
 • รางวัลที่ 1
 • 021094
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 89
 • เลขหน้า 3 ตัว
 • 260, 403 
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 819, 068

 • 16 กันยายน 2557
 • รางวัลที่ 1
 • 772269
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 35
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 112, 257, 342, 790

 • 1 กันยายน 2557
 • รางวัลที่ 1
 • 856763
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 22
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 308, 912, 477, 490

 • 16 กันยายน 2556
 • รางวัลที่ 1
 • 562684
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 63
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 056, 235, 574, 754

 • 1 กันยายน 2556
 • รางวัลที่ 1
 • 548123
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 05
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 281, 570, 800, 045

 • 16 กันยายน 2555
 • รางวัลที่ 1
 • 540143
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 79
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 242, 752, 123, 770

 • 1 กันยายน 2555
 • รางวัลที่ 1
 • 329997
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 07
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 736, 598, 148, 639

 • 16 กันยายน 2554
 • รางวัลที่ 1
 • 731198
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 28
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 384, 645, 812, 589

 • 1 กันยายน 2554
 • รางวัลที่ 1
 • 724533
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 85
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 847, 021, 533, 821

 • 16 กันยายน 2553
 • รางวัลที่ 1
 • 017422
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 66
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 103, 316, 431, 075

 • 1 กันยายน 2553
 • รางวัลที่ 1
 • 354656
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 11
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 784, 570, 656, 096

 • 16 กันยายน 2552
 • รางวัลที่ 1
 • 202912
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 48
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 166, 200, 353, 539

 • 1 กันยายน 2552
 • รางวัลที่ 1
 • 015865
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 32
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 435, 447, 446, 924

 • 16 กันยายน 2551
 • รางวัลที่ 1
 • 012377
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 56
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 378, 534, 557, 691

 • 1 กันยายน 2551
 • รางวัลที่ 1
 • 695993
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 09
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 027, 206, 413, 904

 • 16 กันยายน 2550
 • รางวัลที่ 1
 • 499336
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 45
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 247, 273, 604, 608

 • 1 กันยายน 2550
 • รางวัลที่ 1
 • 331810
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 69
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 293, 505, 518, 520

 • 16 กันยายน 2549
 • รางวัลที่ 1
 • 217948
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 41
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 916, 290, 864, 121

 • 1 กันยายน 2549
 • รางวัลที่ 1
 • 381761
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 44
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 600, 693, 093, 626

 • 16 กันยายน 2548
 • รางวัลที่ 1
 • 214768
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 10
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 498, 282, 124, 057

 • 1 กันยายน 2548
 • รางวัลที่ 1
 • 316933
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 17
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 123, 338, 969, 047

 • 16 กันยายน 2547
 • รางวัลที่ 1
 • 923373
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 59
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 295, 888, 774, 867

 • 1 กันยายน 2547
 • รางวัลที่ 1
 • 096597
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 70
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 709, 929, 014, 456

 • 16 กันยายน 2546
 • รางวัลที่ 1
 • 600589
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 53
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 909, 356, 996, 494

 • 1 กันยายน 2546
 • รางวัลที่ 1
 • 187813
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 92
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 661, 918, 793, 249

 • 16 กันยายน 2545
 • รางวัลที่ 1
 • 156050
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 85
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 056, 889, 823, 169

 • 1 กันยายน 2545
 • รางวัลที่ 1
 • 994200
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 51
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 126, 799, 046, 395

 • 16 กันยายน 2544
 • รางวัลที่ 1
 • 616426
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 82
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 995, 806, 291, 089

 • 1 กันยายน 2544
 • รางวัลที่ 1
 • 119067
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 14
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 145, 294, 218, 532

 • 16 กันยายน 2543
 • รางวัลที่ 1
 • 046251
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 05
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 933, 806, 860, 230

 • 1 กันยายน 2543
 • รางวัลที่ 1
 • 437367
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 52
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 952, 290, 365, 474

 • 16 กันยายน 2542
 • รางวัลที่ 1
 • 807506
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 46
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 593, 268, 283, 734

 • 1 กันยายน 2542
 • รางวัลที่ 1
 • 591344
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 33
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 261, 237, 275, 861

 • 16 กันยายน 2541
 • รางวัลที่ 1
 • 065720
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 65
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 782, 584, 401, 311

 • 1 กันยายน 2541
 • รางวัลที่ 1
 • 872795
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 96
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 316, 042, 551, 060

 • 16 กันยายน 2540
 • รางวัลที่ 1
 • 527514
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 98
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 251, 335, 687, 935

 • 1 กันยายน 2540
 • รางวัลที่ 1
 • 083537
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 59
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 132, 319, 658, 716

 • 16 กันยายน 2539
 • รางวัลที่ 1
 • 814368
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 59
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 889, 818, 976, 400

 • 1 กันยายน 2539
 • รางวัลที่ 1
 • 470136
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 02
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 392, 666, 927, 501

 • 16 กันยายน 2538
 • รางวัลที่ 1
 • 876454
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 51
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 558, 297, 582, 802

 • 1 กันยายน 2538
 • รางวัลที่ 1
 • 620837
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 83
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 693, 872, 255, 644

 • 16 กันยายน 2537
 • รางวัลที่ 1
 • 4781931
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 88
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 046, 255, 164, 886

 • 1 กันยายน 2537
 • รางวัลที่ 1
 • 6220893
 • เลขท้าย 2 ตัว
 • 67
 • เลขท้าย 3 ตัว
 • 891, 718, 949, 701


           ติดตาม สถิติหวยออกทุกวันทั้งหมด รวม หวยเด็ด เลขเด็ดงวดนี้ ทั้งสถิติหวย หวยคำชะโนด เลขเด็ดอาจารย์ดัง และข่าวหวยแม่น ๆ กันได้เลย สามารถตรวจหวยได้ที่นี่
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สถิติหวยออกเดือนกันยายน อัปเดตล่าสุด 31 สิงหาคม 2565 เวลา 15:02:39 896,045 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP