x close

สถิติหวยออกเดือนกันยายน

           สถิติหวยออกเดือนกันยายน สถิติหวย ที่มัก ออกรางวัลใน เดือนกันยายน หวยเดือนกันยายน อยากรู้ว่า สถิติหวยเดือนกันยายน มีหวยเด็ด อะไรบ้างลองไปดูกันเลย
 
 
สถิติหวยออกเดือนกันยายน
  • 16 กันยายน 2562
  • รางวัลที่ 1
  • 340388
  • เลขท้าย 2 ตัว
  • 85
  • เลขหน้า 3 ตัว
  • 733,947
  • เลขท้าย 3 ตัว
  • 925,939


  • 1 กันยายน 2562
  • รางวัลที่ 1
  • 798787
  • เลขท้าย 2 ตัว
  • 20
  • เลขหน้า 3 ตัว
  • 210,847
  • เลขท้าย 3 ตัว
  • 274,439


  • 16 กันยายน 2561
  • รางวัลที่ 1
  • 149760
  • เลขท้าย 2 ตัว
  • 79
  • เลขหน้า 3 ตัว
  • 539,323
  • เลขท้าย 3 ตัว
  • 297,155


  • 1 กันยายน 2561
  • รางวัลที่ 1
  • 734510
  • เลขท้าย 2 ตัว
  • 26
  • เลขหน้า 3 ตัว
  • 512,464
  • เลขท้าย 3 ตัว
  • 202,097


  • 16 กันยายน 2560
  • รางวัลที่ 1
  • 170143
  • เลขท้าย 2 ตัว
  • 71
  • เลขหน้า 3 ตัว
  • 172,647
  • เลขท้าย 3 ตัว
  • 340,388


  • 1 กันยายน 2560
  • รางวัลที่ 1
  • 143224
  • เลขท้าย 2 ตัว
  • 65
  • เลขหน้า 3 ตัว
  • 345,679
  • เลขท้าย 3 ตัว
  • 278,195


  • 16 กันยายน 2559
  • รางวัลที่ 1
  • 240650
  • เลขท้าย 2 ตัว
  • 42
  • เลขหน้า 3 ตัว
  • 583, 493
  • เลขท้าย 3 ตัว
  • 160, 043

  • 1 กันยายน 2559
  • รางวัลที่ 1
  • 638684
  • เลขท้าย 2 ตัว
  • 62
  • เลขหน้า 3 ตัว
  • 335, 334
  • เลขท้าย 3 ตัว
  • 669, 630

  • 16 กันยายน 2558
  • รางวัลที่ 1
  • 743148
  • เลขท้าย 2 ตัว
  • 06
  • เลขหน้า 3 ตัว
  • 435, 209
  • เลขท้าย 3 ตัว
  • 375, 084

  • 1 กันยายน 2558
  • รางวัลที่ 1
  • 021094
  • เลขท้าย 2 ตัว
  • 89
  • เลขหน้า 3 ตัว
  • 260, 403 
  • เลขท้าย 3 ตัว
  • 819, 068

  • 16 กันยายน 2557
  • รางวัลที่ 1
  • 772269
  • เลขท้าย 2 ตัว
  • 35
  • เลขท้าย 3 ตัว
  • 112, 257, 342, 790

  • 1 กันยายน 2557
  • รางวัลที่ 1
  • 856763
  • เลขท้าย 2 ตัว
  • 22
  • เลขท้าย 3 ตัว
  • 308, 912, 477, 490

  • 16 กันยายน 2556
  • รางวัลที่ 1
  • 562684
  • เลขท้าย 2 ตัว
  • 63
  • เลขท้าย 3 ตัว
  • 056, 235, 574, 754

  • 1 กันยายน 2556
  • รางวัลที่ 1
  • 548123
  • เลขท้าย 2 ตัว
  • 05
  • เลขท้าย 3 ตัว
  • 281, 570, 800, 045

  • 16 กันยายน 2555
  • รางวัลที่ 1
  • 540143
  • เลขท้าย 2 ตัว
  • 79
  • เลขท้าย 3 ตัว
  • 242, 752, 123, 770

  • 1 กันยายน 2555
  • รางวัลที่ 1
  • 329997
  • เลขท้าย 2 ตัว
  • 07
  • เลขท้าย 3 ตัว
  • 736, 598, 148, 639

  • 16 กันยายน 2554
  • รางวัลที่ 1
  • 731198
  • เลขท้าย 2 ตัว
  • 28
  • เลขท้าย 3 ตัว
  • 384, 645, 812, 589

  • 1 กันยายน 2554
  • รางวัลที่ 1
  • 724533
  • เลขท้าย 2 ตัว
  • 85
  • เลขท้าย 3 ตัว
  • 847, 021, 533, 821

  • 16 กันยายน 2553
  • รางวัลที่ 1
  • 017422
  • เลขท้าย 2 ตัว
  • 66
  • เลขท้าย 3 ตัว
  • 103, 316, 431, 075

  • 1 กันยายน 2553
  • รางวัลที่ 1
  • 354656
  • เลขท้าย 2 ตัว
  • 11
  • เลขท้าย 3 ตัว
  • 784, 570, 656, 096

  • 16 กันยายน 2552
  • รางวัลที่ 1
  • 202912
  • เลขท้าย 2 ตัว
  • 48
  • เลขท้าย 3 ตัว
  • 166, 200, 353, 539

  • 1 กันยายน 2552
  • รางวัลที่ 1
  • 015865
  • เลขท้าย 2 ตัว
  • 32
  • เลขท้าย 3 ตัว
  • 435, 447, 446, 924

  • 16 กันยายน 2551
  • รางวัลที่ 1
  • 012377
  • เลขท้าย 2 ตัว
  • 56
  • เลขท้าย 3 ตัว
  • 378, 534, 557, 691

  • 1 กันยายน 2551
  • รางวัลที่ 1
  • 695993
  • เลขท้าย 2 ตัว
  • 09
  • เลขท้าย 3 ตัว
  • 027, 206, 413, 904

  • 16 กันยายน 2550
  • รางวัลที่ 1
  • 499336
  • เลขท้าย 2 ตัว
  • 45
  • เลขท้าย 3 ตัว
  • 247, 273, 604, 608

  • 1 กันยายน 2550
  • รางวัลที่ 1
  • 331810
  • เลขท้าย 2 ตัว
  • 69
  • เลขท้าย 3 ตัว
  • 293, 505, 518, 520

  • 16 กันยายน 2549
  • รางวัลที่ 1
  • 217948
  • เลขท้าย 2 ตัว
  • 41
  • เลขท้าย 3 ตัว
  • 916, 290, 864, 121

  • 1 กันยายน 2549
  • รางวัลที่ 1
  • 381761
  • เลขท้าย 2 ตัว
  • 44
  • เลขท้าย 3 ตัว
  • 600, 693, 093, 626

  • 16 กันยายน 2548
  • รางวัลที่ 1
  • 214768
  • เลขท้าย 2 ตัว
  • 10
  • เลขท้าย 3 ตัว
  • 498, 282, 124, 057

  • 1 กันยายน 2548
  • รางวัลที่ 1
  • 316933
  • เลขท้าย 2 ตัว
  • 17
  • เลขท้าย 3 ตัว
  • 123, 338, 969, 047

  • 16 กันยายน 2547
  • รางวัลที่ 1
  • 923373
  • เลขท้าย 2 ตัว
  • 59
  • เลขท้าย 3 ตัว
  • 295, 888, 774, 867

  • 1 กันยายน 2547
  • รางวัลที่ 1
  • 096597
  • เลขท้าย 2 ตัว
  • 70
  • เลขท้าย 3 ตัว
  • 709, 929, 014, 456

  • 16 กันยายน 2546
  • รางวัลที่ 1
  • 600589
  • เลขท้าย 2 ตัว
  • 53
  • เลขท้าย 3 ตัว
  • 909, 356, 996, 494

  • 1 กันยายน 2546
  • รางวัลที่ 1
  • 187813
  • เลขท้าย 2 ตัว
  • 92
  • เลขท้าย 3 ตัว
  • 661, 918, 793, 249

  • 16 กันยายน 2545
  • รางวัลที่ 1
  • 156050
  • เลขท้าย 2 ตัว
  • 85
  • เลขท้าย 3 ตัว
  • 056, 889, 823, 169

  • 1 กันยายน 2545
  • รางวัลที่ 1
  • 994200
  • เลขท้าย 2 ตัว
  • 51
  • เลขท้าย 3 ตัว
  • 126, 799, 046, 395

  • 16 กันยายน 2544
  • รางวัลที่ 1
  • 616426
  • เลขท้าย 2 ตัว
  • 82
  • เลขท้าย 3 ตัว
  • 995, 806, 291, 089

  • 1 กันยายน 2544
  • รางวัลที่ 1
  • 119067
  • เลขท้าย 2 ตัว
  • 14
  • เลขท้าย 3 ตัว
  • 145, 294, 218, 532

  • 16 กันยายน 2543
  • รางวัลที่ 1
  • 046251
  • เลขท้าย 2 ตัว
  • 05
  • เลขท้าย 3 ตัว
  • 933, 806, 860, 230

  • 1 กันยายน 2543
  • รางวัลที่ 1
  • 437367
  • เลขท้าย 2 ตัว
  • 52
  • เลขท้าย 3 ตัว
  • 952, 290, 365, 474

  • 16 กันยายน 2542
  • รางวัลที่ 1
  • 807506
  • เลขท้าย 2 ตัว
  • 46
  • เลขท้าย 3 ตัว
  • 593, 268, 283, 734

  • 1 กันยายน 2542
  • รางวัลที่ 1
  • 591344
  • เลขท้าย 2 ตัว
  • 33
  • เลขท้าย 3 ตัว
  • 261, 237, 275, 861

  • 16 กันยายน 2541
  • รางวัลที่ 1
  • 065720
  • เลขท้าย 2 ตัว
  • 65
  • เลขท้าย 3 ตัว
  • 782, 584, 401, 311

  • 1 กันยายน 2541
  • รางวัลที่ 1
  • 872795
  • เลขท้าย 2 ตัว
  • 96
  • เลขท้าย 3 ตัว
  • 316, 042, 551, 060

  • 16 กันยายน 2540
  • รางวัลที่ 1
  • 527514
  • เลขท้าย 2 ตัว
  • 98
  • เลขท้าย 3 ตัว
  • 251, 335, 687, 935

  • 1 กันยายน 2540
  • รางวัลที่ 1
  • 083537
  • เลขท้าย 2 ตัว
  • 59
  • เลขท้าย 3 ตัว
  • 132, 319, 658, 716

  • 16 กันยายน 2539
  • รางวัลที่ 1
  • 814368
  • เลขท้าย 2 ตัว
  • 59
  • เลขท้าย 3 ตัว
  • 889, 818, 976, 400

  • 1 กันยายน 2539
  • รางวัลที่ 1
  • 470136
  • เลขท้าย 2 ตัว
  • 02
  • เลขท้าย 3 ตัว
  • 392, 666, 927, 501

  • 16 กันยายน 2538
  • รางวัลที่ 1
  • 876454
  • เลขท้าย 2 ตัว
  • 51
  • เลขท้าย 3 ตัว
  • 558, 297, 582, 802

  • 1 กันยายน 2538
  • รางวัลที่ 1
  • 620837
  • เลขท้าย 2 ตัว
  • 83
  • เลขท้าย 3 ตัว
  • 693, 872, 255, 644

  • 16 กันยายน 2537
  • รางวัลที่ 1
  • 4781931
  • เลขท้าย 2 ตัว
  • 88
  • เลขท้าย 3 ตัว
  • 046, 255, 164, 886

  • 1 กันยายน 2537
  • รางวัลที่ 1
  • 6220893
  • เลขท้าย 2 ตัว
  • 67
  • เลขท้าย 3 ตัว
  • 891, 718, 949, 701


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สถิติหวยออกเดือนกันยายน อัปเดตล่าสุด 17 กันยายน 2562 เวลา 17:37:37 748,819 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP